Tracto-techniek Sleufloos met gemak

Tracto-Techniek ontzorgt bij het graven

Tracto-Technik GmbH GmbH & Co Kg is een van de belangrijke en innovatieve spelers op het gebied van de sleufloze technieken. Het bedrijf is in 1962 opgericht door Paul Schmidt. In eerste instantie produceerde het bedrijf alleen machines voor het trekken van boorstangen (TRACTODRILL) en damwanden.

Ontzorgen

Begin jaren 70 specialiseerde Tracto-Technik zich op de sleufloze techniek , de zgn. No-Dig, en tevens  op het gebied van pijpbuigen. Vandaag de dag ontzorgt Tracto-Technik u bij uw ondergrondse infra werk. Het leveringsprogramma is in de loop der jaren fors in de breedte en in de diepte uitgebreid. GRUNDOMAT, GRUNDORAM, GRUNDODRILL, GRUNDOBURST, GRUNDOCRACK, GRUNDOWINCH, GRUNDOPIT, GRUNDOLOG en de GRUNDOBORE.  In 2012 was het tijd voor een feestje, het 50-jarig bestaan van de firma Tracto-Technik GmbH.

Ontwikkelingen gaan steeds verder, zo werden er op de Bauma 2019 de nieuwe generatie GRUNDOMAT raketten en de nieuwe GRUNDODRILL'S JCS en ACS geïntroduceerd.

Sleufloze aanleg

Sleufloze aanlegtechnieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen, waarbij het gebruik van de bovengrond ongehinderd door kan gaan. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

De toe te passen techniek is sterk afhankelijk van de lengte van het aan te leggen tracé en de diameter van de aan te leggen kabels of leidingen. Ook bepalend zijn het materiaal en de geotechnische omstandigheden (grondwater, grondslag, etc.).

Wellicht de belangrijkste parameter is evenwel het te kruisen object. Rivierbeddingen met dijklichamen moeten op grotere diepte gekruist worden dan een afwatersloot op polderniveau. Spoorlijnen kennen een veel kleinere zettingstolerantie dan een landweg. Etc.

Denk sleufloos, graven kan altijd nog.

Wij hebben ons sleufloze pakket onderverdeeld in 6 groepen te weten:

GRUNDOMAT            – GRUNDORAM

– GRUNDODRILL         – GRUNDOBURST

GRUNDOPIT              – GRUNDOBORE

De drie hoofdcategorieën welke in de sleufloze techniek gebruikt worden zijn:

– Sleufloze aanlegtechnieken: deze technieken worden gebruikt om nieuwe kabels en leidingen onder de grond aan te brengen. Belangrijke toepassingen zijn de kabel- en leidingaanleg onder wegen, waterwegen en spoor, maar ook het passeren van kwetsbare (natuur-)gebieden of intensieve bebouwingen.

– Renovatietechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen (gas, water, riool) te renoveren. Dit varieert van kleine reparaties, nieuwe (binnen)coating aanbrengen tot het volledig overnemen van de constructieve sterkte van een oude leiding. Belangrijke toepassingen zijn o.a. het repareren of renoveren van leidingen in drukke gebieden (bijv. winkelstraten) of onder andere infastructuur (wegen, water, spoor).

– Vervangingstechnieken: deze technieken worden ingezet om bestaande leidingen te vervangen, waarbij een nieuwe leiding in het bestaande leidingtracé (of zelfs oude leiding) wordt aangebracht. Variaties zijn het verdringen van de oude leiding, het inbrengen in oude leidingen of het aanbrengen rond oude leidingen. Belangrijke toepassingen zijn het vervangen van kleine leidingen met een beperkte lengte in bijvoorbeeld agrarisch gebied, tuinen, steden, etc.

De drie hoofdcategorieën bevatten ieder een aantal specifieke technieken. De te gebruiken techniek is afhankelijk van de specifieke situatie (grondwater, te kruisen objecten, lengte en diameter, type leiding, staat van de oude leiding, wensen van de omgeving, etc.).

Voor elke situatie zijn vaak meerdere oplossingen. De optimale oplossing is een mix van technische mogelijkheden, wensen van netbeheerders en eisen van vergunningverleners. Het is dus belangrijk om te weten wat er nodig en mogelijk is, voordat de keuze voor een techniek wordt gemaakt.

Natuurlijk kunnen wij u daarbij ter dienste zijn.

Wilt u meer informatie over een van de technieken of producten neem dan contact met ons op.

 

Bron: NSTT Nederland

 
Tracto-techniek

Grundoburst

Het principe van Grundoburst is het met kracht breken of opensnijden van de oude leiding en het intrekken van een nieuwe, eventueel grotere, leiding. De aandrijving van deze machines is hydraulisch. Er zijn meerdere machinetypes beschikbaar in een bereik van 40 tot maar liefst 250 ton trekkracht.

Klikt u hier voor meer informatie over Grundoburst.

Hydrauliekstations

Hydrauliek stations of power-packs worden o.a. gebruikt voor de diverse machines welke Tracto-Technik levert. Zoals de Grundoburst, Grundopit, aandrijving van de bentoniet mix- en mengunits, etc.

Klikt u hier voor meer informatie over de hydrauliekstations.

Grundomat
De doeltreffende grondraket

Met deze grond- of bodemraketten is het mogelijk om sleufloos kabels en leidingen door de grond te voeren in maten van 45 mm tot 130 mm. Alle raketten werken op basis van grondverdringing.

Klikt u hier voor meer informatie over de Grundomat bodemraketten

Grundoram
De sterke rammachine

Met de Grundoram kunt u buizen persen onder wegen, gebouwen, water en spoortracés tot een lengte van ca. 100 meter. De sterkste Grundoram heeft een slagkracht van 40.000 Nm. Met deze sterke GRUNDORAM APOLLO-F kunt u maximale een diameter van ø 4000 mm rammen.

Klikt u hier voor meer informatie over de Grundoram machines

Grundodrill
De HDD-boormachine

Met de Grundodrill boormachines worden gecontroleerde, gestuurde boringen gemaakt. Boringen over lengtes tot ca. 500 meter en diameters tot 710 mm zijn goed mogelijk voor deze goed doordachte, vooruitstrevende en degelijk gebouwde machines, de "Deutsche Gründlichheit".

Klikt u hier voor meer informatie over de Grundodrill gestuurde boormachines

Grundomat 45P
Bodemraket
Grundomat 45P
Grundo-oil
Smeermiddel
Grundo-oil
Grundoram
Olymp-F
Grundoram

Meer weten over Tracto-techniek?